Kaizer - skjøtfrie takrenner

Ikke svinn og ikke avkapp. Hvert år havner 700 000 meter med takrenner i avfallscontainere som følge av avkapp. Transport- og lagringsskader sørger for ytterligere svinn ved bruk av takrenner med skjøt. 

www.kaizer.no