OM OSS

Vi er et allsidig byggefirma med 9 ansatte. Vi startet opp i 2003 og Per Olav Haugen er daglig leder.
Vi tar i hovedsak på oss jobber i Gauldalen, mellom Trondheim og Røros, og våre hovedsatsingsområder er:

  • nybygg
  • tilbygg
  • private bygg
  • næringsbygg
  • rehablitering av små og store oppdrag